Předúprava semen před lisováním

Mezizásobník pro operativní zásobu semen
Magnetický odlučovač kovových částí

Doporučené opce:

 • Teplotní stabilizace semen RECU – využívá odpadního tepla v brýdových parách na výstupu z extrudéru. Teplo je předáno do vstupního semínka přes výměník.
 • Čištění semen - chrání technologii a zvyšuje životnost lisovacích ústrojí.
  • Vibrační třídička s aspirací – odděluje velké nečistoty (např. kameny, slámu) a drobný prach.
  • Odkaménkovač – odstraňuje těžké příměsi, především kameny.
 • Průběžné vážení semen – tenzometrická váha poskytuje informace o zpracovávaném množství.
 • Loupání a separace slupek (pro zpracování slunečnice, případně sóji) – odstranění slupek před lisováním sníží obsah vlákniny ve výliscích, zvýší se podíl proteinu a výlisky se stanou hodnotnějším krmivem. Zároveň dochází i ke zvýšení výtěžnosti a kvality rostlinného oleje. Nově nabízíme i loupání řepky!!!
 • Granulace (peletování) slupek – technologie slouží pro přepracování slupek slunečnice do formy granulí (pelet).

Předlisování za studena

Upravená semena jsou ve šnekovém lisu postupně stlačována a dochází k výtoku oleje skrz odtokové štěrbiny.

Získaný rostlinný olej je vysoce kvalitní, lisovaný za studena s nízkým obsahem fosfolipidů. Lisy jsou standardně vybaveny integrovaným separátorem prolisu, prolis je opětovně přelisován. Vana je opatřena míchadlem oleje.

Extruze výlisků

Mechanicky částečně narušené a zahřáté výlisky z předlisování kontinuelně vstupují do extrudérů (mechanická a termická úprava výlisků z prvního stupně pomocí extruze).

Při procesu extruze dochází k eliminaci antinutričních látek, sterilizaci (zničení zárodků mikrobů a plísní), přeměně bílkovin a škrobů. Výlisky mají vysokou nutriční hodnotu a jsou vysoce kvalitním krmivem pro hospodářská zvířata. Samotný proces extruze je díky předlisování méně energeticky náročný.

Regulací teploty v pracovní jednotce extrudéru dosáhnete optimální stravitelnosti bílkovin pro prasata, drůbež, ryby a přežvýkavce (zvýšení obsahu by-pass proteinů). Regulace teploty v pracovní jednotce probíhá automaticky, díky regulovatelné výstupní trysce na výstupu z extrudéru.

Doporučené opce:

 • Aktivní lamač extrudátu – technologie rozláme soudržnou hmotu extrudátu na drobnější části, a umožní tak jeho lepší průchod v následujících dopravních cestách. Doporučujeme při zpracování slunečnice.
 • Dávkování vody do extrudéru – opci je vhodné využít, jsou-li vstupující semena přesušena (mají vlhkost nižší než 8 %, což je nedostatečné k provedení extruze). Opce zahrnuje frekvenčně řízené dávkovací čerpadlo a injektážní trysky.

Dolisování za tepla

Vysoká výtěžnost oleje díky narušené buněčné struktuře semen v předešlém procesu extruze. Ve výliscích je zajištěna nízká úroveň zbytkového tuku. Lisy druhého stupně jsou vybaveny systémem chlazení hřídele, integrovaným lamačem výlisků.

Doporučené opce:

 • Integrovaný granulátor – umožňuje získat výlisky tvarované do granulí o průměru 10 mm.
 • Zdroj chladící vody pro hřídel lisu (pro dolisy FS 1010 a FS 4015) – chlazení středu hřídele zabraňuje přehřátí lisu.
 • Zvlhčování výlisků – zajišťuje optimální vlhkost výlisků na požadovanou hodnotu včetně možnosti dávkování aditiv do nastřikované vody.
 • Granulace výlisků – opce zahrnuje granulátor, který je určen pouze pro granulaci teplých výlisků přímo po vylisování.
 • Chladič výlisků – zajišťuje ochlazení výlisků na teplotu max. o 20 °C vyšší nad teplotu okolního prostředí.

Automatická filtrace rostlinného oleje

Automatická filtrace je zařízení určené pro filtraci rostlinných olejů, zejména pro odstranění prolisu, který vzniká při lisování olejnatých semen. Tato technologie je nabízena pro střední a velké kapacity lisoven.

Na filtraci je možné navázat technologií rafinace surového oleje. V procesu rafinace jsou z oleje odděleny látky, které jsou nežádoucí pro použití oleje v potravinářství a pro technické účely. V procesu rafinace dochází ke snížení obsahu fosfolipidů, volných mastných kyselin a případně vosků (slunečnicový olej) a dále jsou odstraněny pachy a barviva. Pro bližší informace o technologii rafinace nás neváhejte kontaktovat.

Řízení a vizualizace procesu – Farmet Intelligent Control (FIC)

FIC kontroluje velké množství veličin a parametrů. Informuje zvukově i opticky obsluhu lisovny při výskytu nesprávných hodnot, případně systém sám zahájí řízené odstavení technologie. Výhodou je vzdálený přístup.

Součástí FIC jsou tyto bloky:

 • power protection (systém ochrany pohonů lisů)
 • press effect (inteligentní systém řízení lisu)
 • remote access (systém vzdáleného přístupu)
 • data save (systém archivace dat)
 • access control (systém řízeného přístupu)

Doporučené opce:

 • Management lisovny

Softwarová nadstavba systému řízení FIC. Umožňuje v kombinaci se vzdálenou správou Farmetu optimalizovat proces zpracování semen a maximalizovat tak ekonomický přínos.

Management lisovny se skládá ze dvou částí:

 • aplikace pro obsluhu lisovny (elektronický provozní deník s evidencí odebraných vzorků)
 • aplikace pro management, která funguje přes webové rozhraní a slouží vedoucím pracovníkům provozovatele pro získání ucelených informací o využití technologie.

VÝHODY LISOVÁNÍ S EXTRUZÍ

 • Optimální technologie pro lisování široké škály olejnin (nejčastěji řepka, slunečnice, možnost přestavby lisovny i na sóju).
 • Využití výhod extruze v procesu lisování (unikátní kombinace extrudérů a lisů).
 • Hexane free technologie Farmet vám přináší ideální krmivo s optimálním poměrem tuku (energie) a bílkoviny. Získané krmivo má vynikající nutriční hodnoty.
 • Získaný olej i krmivo jsou bez jakýchkoliv chemických látek.
 • Nejnižší provozní náklady díky technologii Farmet, která využívá pokročilý systém rekuperace energie.
 • Hexane free technologie Farmet je nejúspornější a zároveň nejekologičtější.
 • Díky hexane free technologii Farmet dosáhnete nejefektivnějšího krmiva s nejnižšími náklady.
 • Komplexní technologie vám zaručí nízké provozní náklady.
 

OPCE:

 • Sada speciálního nářadí a přípravků – slouží pro údržbu a seřizování lisů a extrudérů
 • Nerez provedení – při zvýšených požadavcích na potravinářské užití získaného oleje může být zajištěna nerezová vana lisů, nerezové potrubí
 • Sada pro přestavbu na sóju
 • Sada opotřebitelných náhradních dílů
  • Kvalitní ND
  • Vlastní produkce
  • Dlouhá životnost
  • Možnost navařování, atd.
 • Technologické plošiny
 • Základní vybavení laboratoře
 • Jiná elektrická soustava